Гаранция

Уважаеми клиенти, гаранция за нови машини, резервни части, аксесоари и консумативи за машини, се признава от нашата фирма, единствено в случай, че монтирате закупените от eparts.bg продукти в оторизиран сервиз за машини.

Важно е интервенцията да е извършена от професионалист, за което следва да разполагате с протокол или документ, който да удостоверява датата, сервизната услуга, както и описание на сервизираната машина/резервна част/аксесоар/консуматив, които сте закупили от eparts.bg.

Документът следва да представите на служител на eparts.bg (може да ни изпратите и сканиран документ на e-mail адрес: info@eparts.bg).

В случай, че докажете, че машината е сервизирана в оторизиран сервиз и именно закупен продукт от eparts.bg е некачествен, ще бъдат приложени разпоредбите на Закон за защита на потребителите.

eparts.bg закупува нови машини, резервни части, аксесоари и консумативи за машини директно от производители по света. Гаранция и сертификати за качеството осигуряват и гарантират единствено производителите, не и нашата фирма.

Всеки случай на предявяване на гаранция на закупени от eparts.bg продукти се разглежда индивидуално и в зависимост от действащото законодателство.

 

Онлайн магазин
eparts © 2024